ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Biography of Buddha in Kannada

ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Biography of Buddha information jeevana charitre in kannada

ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

Biography of Buddha in Kannada
ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ(ಕ್ರಿ.ಪೂ.563 – 483) :

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ (ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ )ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು “ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ“. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುಗದಪರಮ ಬುದ್ಧ ಎಂದು ಬೌದ್ಧರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ “ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವನು” ಅಥವಾ “ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದವನು“. ಬುದ್ಧನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಅವನ ಜೀವನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಭಿನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಗೌತಮ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದರು. ಅವರ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಅರಿವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧರಾದರು.

ಜನನ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ :

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಂದಿನ ನೇಪಾಳದ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ.563 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸುದ್ಧೋದನ್, ಶಾಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಸಲ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಚೀನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವನ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ಮಾಯಾ, ರಾಜ ಸುಧೋಧನನ ಹೆಂಡತಿ.

ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ “ವೆಸಕ್ ದಿನ” ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌತಮನು ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮೂರು ಅರಮನೆಗಳನ್ನು (ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೆ ಒಂದು) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಗೌತಮನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಯಾದೇವಿಯು ಬಿಳಿ ಆನೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಳು ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವಳ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬುದ್ಧನ ತಾಯಿಯು ಅವನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದಳು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಗುವು ಮಹಾನ್ ರಾಜ ಅಥವಾ ಮಹಾನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ದರ್ಶಕ ಅಸಿತಾ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವನ ತಂದೆ, ಕಿಂಗ್ ಶುದ್ಧೋದನ, ಗೌತಮನು ಮಹಾನ್ ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾನವ ದುಃಖದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಮದುವೆ :

ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಶಿಶುವಿದ್ದಾಗ, ಕಾಲದೇವಲ ಎಂಬ ತಪಸ್ವಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಷ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದನು. ಹುಡುಗನಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವನ ತಂದೆ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಯಶೋಧರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ರಾಹುಲ ಎಂಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಗೌತಮನು ಈಗ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ 29 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು.

ಮಹಾಪರಿತ್ಯಾಗ :

ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗೌತಮನು ಮುದುಕ, ರೋಗಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶವ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜೀವನದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ತಾನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಶುದ್ಧೋದನ ಹಾಗೂ ಮಡದಿ ಯಶೋಧರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮನ‌ ಒಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆತನ ಮಗ ರಾಹುಲನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಏಳನೇಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ.

ಬುದ್ಧನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳು :

 • ಜನನ – ಕಮಲ
 • ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದು – ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಕಂಥಕ
 • ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸಿದ್ದು – ಭೋಧಿವೃಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅರಳಿ ಮರ
 • ಪ್ರಥಮ ಉಪದೇಶ – ಧರ್ಮಚಕ್ರ
 • ಮರಣ – ಸ್ತೂಪಗಳು

ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮತ್ತು ಭೋಧನೆಗಳು :

ಜೀವನದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಎಂಭತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪರ್ಯಟನೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನದ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಭೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಬಡವ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ಭೋಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳು. ಬುದ್ಧನು ಇಹ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಾಗ ಎಂಭತ್ತು ವರುಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದಣಿವಿಲ್ಲದೇ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯಸತ್ಯಗಳು :

 • ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನ ದುಃಖಮಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
 • ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
 • ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

4 ತತ್ವಗಳ ಭೋದನೆ :

 • ಸತ್ಯ
 • ಅಹಿಂಸೆ
 • ಆಸ್ತೇಯ
 • ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ

ಬುದ್ಧನ ಮರಣ :

ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಉತ್ತರದ ಗಂಗಾನದಿಯ ತೀರದವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ ೪೮೩ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು.

FAQ :

ಬುದ್ಧನ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು?

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ.

ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯಸತ್ಯಗಳಾವುವು?

ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನ ದುಃಖಮಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *