ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Information about National Panchayat Raj Day in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information about National Panchayat Raj Day Rashtriya Panchaytraj Dinda bagge mahiti in Kannada

Information about National Panchayat Raj Day in Kannada
Information about National Panchayat Raj Day in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ದಿನ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ದಿನವನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್‌ ೨೪ ರಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

೭೩ ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಎಪ್ರಿಲ್‌ ೨೪ ರ ದಿನವನ್ನು ೨೦೧೦ ರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೨೦೧೫ ರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ದಿವಸ ಪಂಚ ಪತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೨೦೧೬ ರ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ದಿವಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಪ್ರಿಲ್‌ ೧೪ ರಿಂದ ೨೪ ರ ವರೆಗೆ ಡಾ. B R ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ೧೨೫ ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಉದಯಸೇ ಭಾರತ ಉದಯ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಹಂತಗಳು :

ಎಪ್ರಿಲ್‌ ೧೪ – ೧೬

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

ಎಪ್ರಿಲ್‌ ೧೭ – ೨೦

ಕಿಸಾನ್‌ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.

ಎಪ್ರಿಲ್‌ ೨೧

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ದಿನಾಚರಣೆ.

ಮುಂದಿನ ೫ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೬ ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಬಿರ್ಸ ಮೊಡಾರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಛೋಟಾ ನಾಗಪುರ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಜೇಮಶೇಡ್‌ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

೭೪ ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ

೭೪ ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೨೨-೧೨-೧೯೯೨ ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೨೩-೧೨-೧೯೯೨ ರಂದು ಅಂಗೀಕಾರಾಯಿತು.

ನಂತರ ೦೧\೦೬/೧೯೯೩ ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು.

೭೪ ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ವಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ೯ A ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

೭೪ ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳು

2̄43-P ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು
243-Qಪೌರ ಸಭೆಗಳ ರಚನೆ
243-Rಪೌರ ಸಭೆಗಳ ಅಂಗ ರಚನೆ
243-Sಪೌರ ಸಭೆಗಳ ವಿಭಾಗ ಸಮಿತಿಗಳು
243-Tಸ್ಥಾನಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ
243-Uಪೌರ ಭೆಗಳ ಅವಧಿ
243-Vಸದಸ್ಯರ ಅರ್ಹತೆ
243-Wಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
243-Xತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪೌರ ಸಭೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು
243-Yಹಣಕಾಸು ಅಯೋಗ
243-Zಪೌರ ಸಭೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ
243-Aಪೌರ ಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ
243-Bಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ
243-Cಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಿರುವುದು
243-Dಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ
243-Eಮಹಾನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ
243-Fಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೌರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.
243-Gಚುನಾವಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ
೭೪ ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳು

FAQ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

ಎಪ್ರಿಲ್‌ ೨೪

ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ?

೨೦೧೦

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಜೇತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *