ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ | Information About National Parks in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information About National Parks Rashtriya Udyanavanagala Bagge Mahiti in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

Information About National Parks in Kannada
Information About National Parks in Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು

ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಕಾಜಿರಂಗಅಸ್ಸಾಂಆನೆ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಜಿಂಕೆ, ಬೊಗಳುವ ಜಿಂಕೆ, ಜಿಂಕಾರ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಘೇಂಡಾಮೃಗ
ಗ್ರೇಟ್‌ ಹಿಮಾಲಯಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಪರ್ವತ ಜಿಂಕೆ, ಪರ್ವತ ಮೇಕೆ, ಕಂದು ಜಿಂಕೆ, ಹಿಮ ಚಿರತೆ, ಚಿರತೆ
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲಿಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಸೈಬೇರಿಯನ್‌ ಐಬೆಕ್ಸ್‌, ಹಿಮಚಿರತೆ, ಮೊಲ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್‌ ತೋಳ ಕೆಂಪು ನರಿ, ಹಿಮಹುಂಜ
ಹೆಮಿಸ್ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಹಿಮ ಚಿರತೆ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್‌ ಐಬೆಕ್ಸ ಟಿಬೆಟಿಯನ್‌ ಹುಲ್ಲೆ
ಕಷ್ಟವಾರಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕಂದು ಕರಡಿ, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಹಿಮ ಚಿರತೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಕಸ್ತೂರಿ ಜಿಂಕೆ
ರಣಥಂಭೋರರಾಜಸ್ಥಾನಹುಲಿ, ಸಂಬಾರ,
ಸಾರಿಸ್ಕಾರಾಜಸ್ಥಾನಹುಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಚಿತಾಲ ಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಕತ್ತೆ, ಕಿರುಬ ಚಿರತೆ
ಗಿರ್ಗುಜರಾತಏಷ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಸಿಂಹ, ಚಿಂಕಾರ, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಪಟ್ಟೆಯುಳ್ಳ ಕತ್ತೆ, ಕಿರುಬ, ನರಿ, ಲಂಗುರ, ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ
ಸೈಲೆಂಟ್‌ ವ್ಯಾಲಿಕೇರಳಚಿಟ್ಟೆಗಳು
ಎರ್ನಾಕೂಲಂಕೇರಳಆನೆ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಜಿಂಕೆ, ಸಾಂಬಾರ ಜಿಂಕೆ, ಲಂಗೂರ
ಬಂಡಿಪುರಕರ್ನಾಟಕ ( ಚಾಮರಾಜ ನಗರ )ಹುಲಿ, ನೀಲಗಿರಿ, ಲಂಗೂರ, ಆನೆ, ಕಾಡು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ನರಿ, ಮುಂಗುಸಿ ಹನುಮಾನ ಲಂಗುರ, ದೈತ್ಯ ಹಾರುವ ಅಳಿಲು, ಭಾರತೀಯ ಇರುವ ಭಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಪಂಗೋಲಿನ
ನಾಗರ ಹೊಳೆಕರ್ನಾಟಕ ( ಕೊಡುಗು )ಹುಲಿ, ಆನೆ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡುನಾಯಿ, ಕರಡಿ, ಕತ್ತೇಕಿರುಬ, ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ, ಬೋಗಳುವ ಜಿಂಕೆ, ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬಿನ ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಡು ಹಂದಿ
ಜಿಮ್‌ ಕಾರ್ಬೇಟ್ಉತ್ತರಖಂಡಹುಲಿ, ಹಿಮಾಲಯದ ಕಪ್ಪು ಕರಡಿ ಬೂದು ಮುಂಗೂಸಿ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಆನೆ ಹುಲ್ಲೆ
ಹಜಾರಿ ಬಾಗಜಾರ್ಖಂಡಕಾಡು ಹಂದಿ, ಸಾಂಬಾರ, ಕರಡಿ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

FAQ

ಬಂಡಿಪುರ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ?

ಕರ್ನಾಟಕ

ನಾಗರಹೊಳೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ?

ಕೊಡಗು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ೧೦ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *